Vols formar part?

El voluntariat és una forma de participació de la ciutadania en la societat a través de les organitzacions sense ànim de lucre, com la nostra. Lliurement i per voluntat pròpia, aquestes persones decideixen participar en la millora del seu entorn implicant-se en diferents causes.

L’Associació Juvenil Barnabitas reconeix el paper fonamental que juga el voluntariat en la dinamització de l’entitat i del barri. Així mateix, assumeix com a finalitat pròpia fomentar l’associacionisme i enfortir el teixit social, comptant amb la participació de veïns, veïnes i pares i mares dels infants en els diferents projectes. Actualment la nostra associació compta amb 21 persones voluntàries que treballen puntualment o diàriament en les diferents activitats i serveis que oferim

Entenem que entre el voluntariat i l’organització s’estableix una relació d’intercanvi. Cada part fa les seves aportacions. La nostra entitat aporta una trajectòria, una estructura i una organització en la qual el voluntariat pot desenvolupar la seva tasca. Pel que fa als voluntaris i voluntàries, poden aportar el seu coneixement, la seva experiència i un temps al servei d’un interès comú.

Volem destacar que la nostra Junta Directiva, que vetlla pel projecte educatiu de l’associació, presta els serveis de forma voluntària, sense el desig d’obtenir beneficis materials, ni sota pressions socials, econòmiques o de polítiques externes.