Comunicació entre els diversos agents socials

Treball en xarxa actiu

Nosaltres partim de la idea que la comunicació entre els diversos agents socials del barri és bàsica per una intervenció coherent i adequada a cada cas, és per això que des de Barnabitas participem activament del treball en xarxa al territori. Així doncs procurem unificar esforços i crear aliances amb escoles, instituts, serveis mèdics, serveis socials…

A continuació detallem les entitats amb les que treballem en xarxa:

EBASP Sant Adrià, EBASP La Mina, EBASP Badalona.
Contacte i traspàs d’informació de casos per part dels tècnics de serveis socials.

EAP Sant Adrià.
Derivació de casos, traspàs d’informació, reunions conjuntes amb l’escola.

Escoles públiques de Sant Adrià i Badalona.
Contacte i creació de PEIs amb els tutors/es de les diferents escoles.

Plataforma de centres oberts de Sant Adrià.
Trobades amb tots els centres oberts del municipi per tal de compartir experiències, treballar conjuntament o preparar activitats.

Pla educatiu d’entorn.
Presentació i avaluació de projectes de les diferents entitats del municipi.

CIOD (centre d’inserció i orientació a la dona).
Cursos de formació per a les mares, assessorament legal i derivacions de casos.

TIRSAB (Taula Infància en risc)
Entès com un espai de treball que pretén consensuar i establir protocols i propostes d’actuació conjuntes  entre diferents serveis d’atenció a la infància en risc. Participen els Serveis Educatius, Serveis d’Atenció Primària de Salut, Serveis de Salut Mental Infanto-Juvenil, Centres Oberts, Centre d’Atenció Precoç, Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, Serveis Socials Bàsics i Serveis de Justícia Juvenil.

Servei de Mediació i Resolució de conflictes Sant Adrià
És un servei públic a disposició de tots els ciutadans de sant Adrià que pot ajudar a resoldre els   conflictes entre les persones.

Centre Oberts Sant Adrià de Besòs i Centre Oberts Barcelonés Nord. Intercanvi d’experiències, unificació de criteris d’intervenció i organització activitats conjuntes.

Mesa d’inclusió Sant Adrià
Actuacions i serveis contra l’exclusió social

PESAB (Projecte educatiu de Sant Adrià de Besòs)
Comissió per a l’organització del Projecte Educatiu de la ciutat.

MCECC (Fundació Pere Tarrés – Zona 7)
Trobades i treball conjunt amb diferents centres d’esplai de la nostra zona, dins dels municipis Badalona, Santa Coloma i Sant Adrià.

XACS (Fundació Pere Tarrés)
Reunions generals de treball dels centres socioeducatius de Barcelona, Sabadell, Terrassa, L’Hospitalet, Badalona i Sant Adrià de Besòs.

PROINFÀNCIA LA CAIXA
Programa contra la pobresa infantil promoguda per l’Obra Social “La Caixa”. Reunions dintre del nostre territorio Sant Adrià amb els diferents centres adherits al programa.

FEDAIA
És la plataforma que agrupa a Catalunya el conjunt d’entitats que treballen amb infants, joves i famílies en situació de risc d’exclusió social.

 

T’agrada la nostra feina?

Et convidem a formar part de l’associació i compartir experiències i coneixements amb nosaltres.