Els infants i joves son el futur del barri

Ideari

Sabem que els infants i joves son el futur del nostre barri, per això és important per a nosaltres contribuir a que coneguin i experimentin els valors humans d’igualtat, respecte, solidaritat i llibertat, independentment del gènere, situació econòmica, lloc de procedència o creences religioses.

L’educació en el lleure és una gran eina d’aprenentatge, les activitats lúdiques com ara el joc o els tallers fan possible el desenvolupament i l’adquisició de coneixements i valors d’una forma creativa, vivencial i divertida.

A més de l’educació en valors, també apostem per la interculturalitat, ja que d’una banda apropem la cultura i llengua catalana als infant, joves i famílies amb les que treballem, i tan mateix aprofitem la diversitat cultural present al barri per a promoure la descoberta, el diàleg i el respecte per les creences, tradicions i trets identitaris de cada un.

Els educadors i educadores de lleure que conformes l’equip educatiu, son els que fan possible la bona feina i el dia a dia amb els infants i les seves famílies. Gràcies a la intervenció socioeducativa que desenvolupen, coneixen en profunditat la realitat de cada cas, el tracte amb els participants és proper i per això actuen com a referents educatius tant pels infants com per les seves famílies.

Ideari de l’Associació Juvenil Barnabitas es centra en treballar sobre la realitat de l’entorn que ens envolta, per tal d’aconseguir un model de dona i home amb pensament crític, solidaris i conscients de si mateixos i del seu entorn.

Per transmetre els valors cristians i humans en que basem el nostre model educatiu, els educadors tenen un paper clau, són un model pels infants i joves. Aquests aporten coneixements i valors sense anular la personalitat del menor.

 Optem per una educació integral en el temps de lleure. Donem l’oportunitat de desenvolupar actituds per una millor convivència, respectant el dret a la llibertat religiosa. També es promou al respecte per la natura, la ciutat i el nostre entorn. S’estimula l’interès per la cultura i tradicions del país, així com l’ús de la nostra llengua. Però sense deixar de banda, l’oportunitat de conèixer altres cultures, treballant així, la basant més intercultural.

Eduquem en l’ igualtat entre home i dona, respectant als demés amb independència de la seva situació econòmica, religiosa i/o social. Donant l’oportunitat de créixer com a persones lliures que busquen el seu camí.

T’agrada la nostra feina?

Et convidem a formar part de l’associació i compartir experiències i coneixements amb nosaltres.