Punt Jove

 

Punt Jove es un projecte educatiu, participatiu, lúdic i social, presentat per un equip de monitors i educadors que es durà terme a Sant Adrià del Besòs al barri de Sant Joan Baptista.

El Punt Jove neix d’una necessitat del nostre barri i poder oferir un espai de trobada, treball i alternativa diferent a la nostra joventut. Dirigit amb el propòsit d’afavorir la seva inclusió social.

Treballarem per a i des de la comunitat d’una forma global i integradora, desenvolupant una tasca socioeducativa i cultural, treballant des de la prevenció i la detenció de dificultats en els aprenentatges educatius i socials dels joves.

La nostra associació, que ja porta 23 anys en funcionament en el nostre territori, Sant Joan Baptista, cobreix les necessitats bàsiques dels infants i joves, oferint un espai diari on els nens/es i joves fan els deures i reforcen aquelles assignatures en les quals presenten més dificultat, també és una altra alternativa en el temps de lleure dels infants, fent que sigui un temps profitós a través de les activitats lúdiques, culturals i esportives, tenint en totes un fi educatiu.

Tot i així es fa notar la manca de joves en aquestes activitats. Donat que és un centre diari a molts joves els hi fa impossible assistir diàriament, perdent el fil conductor i desmotivant-s’hi.

L’associació per tant planteja una alternativa, crear el punt jove els caps de setmanes on els joves tinguin el seu propi espai lúdic però també un espai de referència, on els joves se sentim en confiança per parlar de les seves inquietuds, inseguretats i problemàtiques que els angoixen i no saben gestionar. Aquest col·lectiu presenten una mancança en recursos d’informació i orientació en formació reglada o complementària, també assolir la millora de l’ocupabilitat dels joves.

Ens preocupa molt els joves sense estudis i sense treball que estan al carrer i apostem per oferir-los un espai de trobada i compartir experiències on l’objectiu sigui el reconduir-ho als estudis o cap a una sortida laboral.

Es parteix de l’experiència i saber fer en la utilització de metodologies i tècniques pròpies de l’educació en el lleure. Aquestes són adaptades per l‘equip tècnic, de forma interdisciplinar, amb la finalitat de treballar els continguts propis de la inserció laboral. Es proposa una metodologia específica i innovadora per a realitzar l’acompanyament a la inserció sociolaboral dels participants a través del projecte renovem.

 

T’agrada la nostra feina?

Et convidem a formar part de l’associació i compartir experiències i coneixements amb nosaltres.