Treballar per una infancia amb tots els drets

Eduquem mitjançant el joc i l’esbarjo, perquè faciliten la motivació dels infants i de les famílies.

Programem estratègies de perquè el grup és un espai de convivència que facilita l’aprenentatge de normes socials, i paral·lelament definim en cada cas un treball educatiu individual. ja que cada infant és diferent i hem de respondre a les seves particularitats. En aquesta línia, elaborem un Projecte Educatiu Individual (PEI) quan l’infant mostra mancances socioeducatives.

Treballem a partir d’una relació positiva amb els participants, essent la nostra intervenció un suport per al seu desenvolupament i enfocant sempre el treball educatiu cap a l’empoderament d’infants i famílies, formant ciutadans autònoms capaços de transformar el seu entorn. A més, en cadascuna de les nostres intervencions, la participació és a la vegada objectiu i mètode, ja que només construirem un projecte comú considerant la vivència de participants, voluntaris, professionals i altres entitats.

A més, ens impliquem en el barri i el municipi, i busquem la implicació dels participants en el seu entorn, perquè considerem que hem de crear xarxa i perquè formem part d’una realitat que és responsabilitat de tots millorar.

es de la nostra visió globalitzadora de l’Infant, l’Associació Juvenil Barnabitas opta per fer treball individualitzat amb les famílies, a partir de les reunions i tutories es porta a cap un PEI (projecte educatiu individualitzat) on es té en compte la situació educativa, social i familiar del menor per tal de fer una intervenció el més acurada possible. La família troba un lloc on poder expressar les seves preocupacions i, alhora, es treballa amb ella com a pilar bàsic en el desenvolupament del menor.

Família

Des de la nostra visió globalitzadora de l’Infant, l’Associació Juvenil Barnabitas opta per fer treball individualitzat amb les famílies, a partir de les reunions i tutories es porta a cap un PEI (projecte educatiu individualitzat) on es té en compte la situació educativa, social i familiar del menor per tal de fer una intervenció el més acurada possible. La família troba un lloc on poder expressar les seves preocupacions i, alhora, es treballa amb ella com a pilar bàsic en el desenvolupament del menor.

Xarxa

A.J Barnabitas aposta, cada vegada més, per un treball en xarxa que permeti que no es facin intervencions paral·leles i es dupliquin els serveis. Per això es manté relació en tota una sèrie d’entitats i serveis (tant públics com privats o concertats) del municipi.

T’agrada la nostra feina?

Et convidem a formar part de l’associació i compartir experiències i coneixements amb nosaltres.