Equip tècnic

Està format per educadors: persones encarregades de dur a terme la tasca educativa del centre davant els infants i joves de l’associació.

Objectius:

 • Educar als infants i joves de l’associació.
 • Ser partíceps de les activitats tant de l’associació com d’aquelles activitats puntuals organitzades pel centre: Adrilandia, festes diverses, fires, etc.
 • Treballar per l’aprenentatge constant dels infants i joves
 • Vetllar per la continuació i el seguiment dels infants i joves a l’Associació.
 • Realitzar un projecte amb els joves per tal que segueixin com a monitors al centre (Punt Jove i Inserjove).
 • Cobrir les necessitats d’infants i joves.

Actualment, formen part del projecte centre obert:

 • Carmen Sanz
 • David Gambau
 • Lidia Rodríguez
 • Nabila Peláez
 • Albert Martín
 • Sara Zorrilla
 • Carlos Martínez
 • Maria José Zapata
 • Rut Frías
 • Nao Rodríguez
 • Nara Buchaca
 • Virginia Franch
 • Estela Villodre
 • María Barrera