Casal d’estiu 2017

Aquest any l’associació té un centre d’interès anual, el qual es basa en la diversitat cultural.

Entenem per diversitat cultural la multiplicitat de mitjans pels quals s’expressen les cultures dels grups i de les societats. Aquestes expressions culturals es transmeten dins i entre les societats.

La diversitat cultural es manifesta no solament en les diverses formes en què s’expressa, enriqueix i transmet el patrimoni cultural de la humanitat mitjançant la varietat d’expressions culturals, sinó també a través dels diferents modes de creació, producció, difusió, distribució i gaudiment artístics, a més de les tecnologies emprades.

És per això que el centre d’interès sobre diversitat cultural ens permet exprimir molts recursos i treballar-ho de moltes maneres. S’entén que qualsevol activitat vivencial que treballi temes del món, les cultures, o simplement fem activitats en les quals diverses cultures estiguin representades, aquesta és i serà una activitat dins del marc de la diversitat cultural.

La manera més òptima per treballar aquest centre d’interès és;

  • Per una banda amb activitats programades dins del casal (tallers, dinàmiques, jocs, etc.)
  • I per l’altre banda mitjançant sortides a llocs on puguem desenvolupar el centre d’interès i d’altres objectius del casal.

En cadascuna de les cinc setmanes que dura en casal ens enfocarem a treballar els diferents aspectes que ens permet la diversitat cultural. Aquest fet ens orienta a idear diferents temes per a les diferents setmanes que dura el projecte.

El casal d’estiu es desenvolupa amb la finalitat que els infants i joves s’integrin i es desenvolupin en el seu entorn social i, a més, treballin les seves habilitats personals, l’autonomia, l’aprenentatge vivencial i el treball en grup, per tal que puguin afrontar les necessitats i demandes de la societat.

Així com, també volem treballar la conciliació de la vida familiar i laborar podent oferir activitats de lleure d’una qualitat pedagògica excel·lent, que ens permeti treballar la convivència social mitjançant les realitats de cadascuna de les famílies que assisteixen a aquesta activitat.

És per això que els objectius generals del casal d’estiu són:

  • Conèixer i conviure amb les diferents realitats socials que ens envolten.
  • Treballar valors com la solidaritat, l’assertivitat, l’altruisme, la tolerància i el respecte.
  • Adquirir les eines necessàries per viure dins la societat que ens envolta.
  • Aprendre noves maneres de viure i relacionar-se.
  • Fomentar la recerca i el coneixement mitjançant la educació vivencial.