Aquest any l’associació té un centre d’interès anual, el qual es basa en la diversitat cultural. Entenem per diversitat cultural la multiplicitat de mitjans pels quals s’expressen les cultures dels grups i de les societats. Aquestes expressions culturals es transmeten dins i entre les societats. La diversitat cultural es manifesta...
Read More >>